Danas je Dan hangula! 오늘은 한글날이다! :)

Danas, 9. oktobra, u Južnoj Koreji se proslavlja Dan hangula, tako da će današnji tekst u okviru rubrike Dašak jutarnjeg mira biti upravo na temu izvornog korejskog pisma.

Kako je hangul osmišljen? Kojim pismom su ljudi u Koreji pisali pre izuma hangula? Hajde da zajedno otkrijemo odgovore na ova i još neka pitanja!

Hangul (한글) je zvanično pismo Severne i Južne Koreje, i postoji skoro šest vekova.  U Južnoj Koreji danas se koriste dva pisma, korejski hangul i, mahom u stručnim tekstovima i nekad u novinama, kinesko pismo hanđa, dok je u Severnoj Koreji u upotrebi isključivo hangul (pod nazivom 조선글). Kada je reč o nazivu 한글, 한 na starom korejskom znači “veliko” a 글 je korejska reč za “pismo”. Postoji još jedna mogućnost: han se može shvatiti kao sino-korejska reč 韓 koja znači Koreja, korejski, pa bi tako naziv hangul mogao da se, u bukvalnom prevodu reči, protumači i kao korejsko pismo.

Tvorcem hangula smatra se kralj Seđong, koji je, verovatno uz pomoć svojih savetnika, 1443. godine osmislio pismo koje savršeno predstavlja glasove korejskog jezika. Međutim, hangul je u školama počeo da se uči tek krajem 19. veka. Kako su ljudi do tada pisali na korejskom jeziku, pitate se! Verovali ili ne, kineskim pismom. Naime, Koreja se kroz istoriju ugledala na Kinu i bogatu kulturu ove zemlje i, za potrebe obrazovanja, ljudi su učili i koristili kinesko pismo. Potom su u 7. veku obrazovani ljudi u Koreji došli na ideju da kineskim pismom počnu da beleže korejski jezik, a strategije koje su razvili preneli su i Japancima (japanski kanđi je tako nastao od kineskih karaktera).

Možete zamisliti da i nije bilo tako jednostavno korejske reči beležiti kineskim pismom, koje je, logično, osmišljeno za kineski jezik. Pada mi na pamet smešna situacija koju sam videla u Roommate-u, kada je Jo Se Ho hangulom zapisao reči za pesmu Love is an open door. E pa, korišćenje kineskog pisma definitivno je bilo malo komplikovanije. Primera radi, za pisanje reči voda (na korejskom mul) koristili bi kineski karakter za reč voda – 水  (shuǐ). Druga strategija bila je upotreba kineskih karaktera na osnovu njihovog zvučanja (nezavisno od značenja) za zapisivanje slogova korejskih reči; npr. karakter 古 (ko) koristio se za pisanje korejskog sloga ku. 

Međutim, učenje kineskog pisma bilo je dostupno samo imućnijim slojevima tako da “obični ljudi” silom prilika nisu umeli da pišu. Iz tog razloga je kralj Seđong osmislio hangul, da bi ceo njegov narod mogao da se opismeni. ALI! Većini učenih ljudi hangul nije bio baš po volji, tako da su ga vekovima omalovažavali govoreći da nije ni prineti kineskom pismu. Da ne pominjemo da bi, ako bi svi umeli da pišu, oni izgubili povlašćenu poziciju pa čak i dodatni izvor prihoda (pošto su i zarađivali pišući i čitajući za druge). Hangul je tek posle Drugog svetskog rata 1945. godine i kraja japanske okupacije (1910–1945), počeo da dobija položaj koji zaslužuje, da bi tako postao i simbol oslobođenja i kulturnog napretka Koreje.

Osnovni i udvojeni suglasnici i njihovi nazivi
Osnovni i udvojeni suglasnici i njihovi nazivi

Hangul se sastoji iz 24 slovna znaka – 10 vokala i 14 konsonanata, koji se pišu po utvrđenom, osnovnom redosledu poteza, s time što se znakovi ne pišu linearno kao što je to slučaj sa azbukom ili abecedom, već se kombinuju u slogove. Unutar slogova može se javiti i 11 složenih vokala, koji se sastoje iz dva ili tri osnovna vokala, kao i 5 udvojenih konsonanata.

Osnovni i složeni samoglasnici
Osnovni i složeni samoglasnici

Jesam li vam spomenula da današnji lingvisti hangul smatraju najvećim intelektualnim dostignućem čovečanstva? Stvar je u tome što  znakovi hangula nisu proizvoljni, već u određenoj meri ukazuju na to kako se oni zapravo izgovaraju. Takođe, unutrašnja struktura znakova hangula u bliskoj vezi je sa fonetskim obeležjima glasova koje oni reprezentuju.

Kako su znakovi hangula dobili svoj oblik?
Kako su znakovi hangula dobili svoj oblik?

Primera radi, ㄱ predstavlja oblik koji jezik pravi dok se izgovara glas /k/ (podizanje zadnjeg dela jezika ka mekom nepcu). Znak ㄴ pokazuje kako se vrh jezika podiže ka prednjem nepcu prilikom izgovora odgovarajućeg glasa, glasa /n/.

Dodala bih još da je zahvaljujući reformama, hangul počeo da se piše horizontalno, sleva nadesno, umesto tradicionalnog vertikalnog pravca pisanja, odozgo nadole, mada je vertikalno pisanje ostalo zastupljeno u nekim specijalnim tekstovima. Novine su tek 1998. godine počele da se štampaju na horizontalnom hangulu! 

Hanđa pismo se i dalje uči u školama, ali ne na časovima korejskog jezika, već u vidu posebnog kursa. Kroz istoriju se više puta menjao broj karaktera koji se uči u školi – i to od 0 do preko 2000 karaktera. Danas se od 7. do 12. razreda uči 1800 hanđa karaktera. U literaturi sam pročitala da na emotivnom nivou većina Korejaca jedino hangul prihvata kao deo svoje kulture, i ma šta lingvisti govorili, ne mogu se ubediti da su kineski karakteri istorijski podjednako sastavni deo korejskog pisanog jezika kao i hangul.

Za kraj bih pomenula i jednu zanimljivost kada je naziv hangula u pitanju. Naime, hangul je današnji naziv dobio tek početkom 20. veka! Do tada su u opticaju bila razna imena, među kojima je i 아침글 “aćimgul” – pisanje koje može da se nauči za jedno jutro. Sada znate i to! Pa šta čekate, ako još niste naučili hangul – a želite – odvojite jedno jutro i uz malo vežbanja pisanje hangula neće biti nikakav problem za vas! 😉

Pročitajte i ove zanimljive tekstove:

2 thoughts on “Danas je Dan hangula! 오늘은 한글날이다! :)

A šta vi imate da kažete na ovu temu?