Hajde da govorimo o ukusima!

Znate onu latinsku izreku De gustibus non est disputandum? O ukusima ne treba raspravljati. E pa, danas govorimo o ukusima o kojim svakako možemo da raspravljamo, o ukusima hrane.

Kroz korejske drame i različite variety-je do sada ste sigurno “ukačili” najčešće izraze vezane za ukus hrane, kao što su 맛있어요 (ukusno je), 맛없어요 (nije ukusno) i 매워요 (ljuto je, prezačinjeno je). A sada ćemo da prođemo kroz još nekoliko fraza.

(ovo su sve opisni, “pridevski” glagoli, koji ne predstavljaju aktivnost, tako da ću ih prevoditi uz pomoć glagola biti i prideva u srednjem rodu jednine)

  • 짜다 – (biti) slano  >> 짜요 – (pre)slano je
  • 싱겁다 – (biti) bezukusno, nedovoljno slano >> 싱거워요 – bezukusno je
  • 달다 – (biti) slatko >> 달아요 – slatko je
  • 시다 – (biti) kiselo >> 시어요 – kiselo je
  • 쓰다 – (biti) gorko >> 써요 – gorko je

U suštini sam, osim već na početku pomenutih izraza, u upotrebi najčešće viđala (i čula) opisni glagol 짜다 – i to, naravno, kad je hrana preslana. Npr. kad u Roommate-u ukućani koji nemaju toliko iskustva s kuvanjem zbućkaju nešto i darežljivo sve to posole. 🙂 Ili kada kimči ispadne suviše slan. Znate onaj usklik – 아, 너무 짜! Preslano je! I to je najčešća primedba kada Korejci dođu na Balkan – hrana je obično suviše slana za njihov ukus. Ali, koliko sam čula, vrlo brzo se naviknu! 🙂

Toliko za danas, ako ste možda propustili neke ranije korejske fraze, ovde možete lako da “nadoknadite gradivo”. 😉

Pročitajte i ove zanimljive tekstove:

A šta vi imate da kažete na ovu temu?